Skip to content

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is er voor mensen met overgewicht of obesitas. GLI richt zich op gedragsverandering om een gezonder leefstijl te bereiken, en te behouden.

Wij geven advies en begeleiden u op het gebied van een gezonde voeding en daarbij gezond te bewegen. GLI duurt 2 jaar, bestaande uit groepsbijeenkomsten maar ook individuele contact momenten.

Wat kunnen wij doen voor u?

Onze unieke aanpak waarbij de fysiotherapeuten samenwerken met de diëtisten zorgt er voor dat gezonde leefstijl wordt behouden.

Voor wie is een GLI bedoeld?

  • 18 jaar of ouder bent.
  • Ernstig overgewicht (BMI > 30) of overgewicht (BMI 25-30) heeft met een extra risicofactor zoals een risicofactor voor hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose.
  • Gemotiveerd bent en zelf aan de slag wil om uw leefstijl daadwerkelijk aan te passen.
  • Openstaat voor het veranderen van uw leefstijl en actief aan de slag gaat met uw doelen.
  • Enthousiast bent en bereid bent 2 jaar mee te doen met het programma (data groepsbijeenkomsten zijn van te voren bekend).

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLI kan krijgen De huisarts verwijst de verzekerde dan door naar een GLI.

Play Video