Verzekering en Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering beperkt vergoed. Bent u ouder dan 18 jaar, heeft u geen aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat? Dan wordt fysiotherapie in 2018 niet vergoed. Daarom hebben veel Nederlanders een aanvullende verzekering voor o.a. fysiotherapie. Er zijn ook mensen die de kosten zelf betalen.

Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het afdoende verzekerd zijn voor fysiotherapie. U kunt met de juiste gegevens bij uw eerste afspraak aan de behandelend fysiotherapeut vragen hoe uw aanvullende verzekeringsvoorwaarden zijn. In verreweg de meeste gevallen weten wij het antwoord. Als u een afspraak gemaakt heeft en deze niet meer dan 24 uur van te voren geannuleerd heeft, dan wordt deze altijd bij u in rekening gebracht, ook als u daarvoor niet verzekerd blijkt te zijn. U hebt geen recht op het reclameren van behandelingen achteraf omdat u blijkt niet afdoende verzekerd te zijn, het is immers uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt geen rechten ontlenen aan het onvoldoende of niet geïnformeerd zijn.

Het aantal behandelingen dat u ondergaat wordt niet bepaald door de hoeveelheid behandelingen die u mag ondergaan a.h.v. de verzekeringspolis. Het aantal benodigde behandelingen wordt bepaald door de behandelend fysiotherapeut(e). Uiteraard is overleg en de argumentatie van het al dan niet voortzetten van behandelingen fysiotherapie een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke beslissing hierover.

  PRIJZEN

FYSIOTHERAPIE PER BEHANDELING € 35,00
MANUELE THERAPIE PER BEHANDELING € 44,50
TOESLAG VOOR FYSIOTHERAPIEBEHANDELING AAN HUIS € 13,50
TOESLAG VOOR FYSIOTHERAPIEBEHANDELING IN EEN INRICHTING € 6,75
SCREENING FYSIOTHERAPIE € 14,50
INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING € 41,50
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING € 41,50
CONSULT FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK € 57,50
ANDER VERBRUIKSMATERIAAL Kostprijs
NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK € 18,00