Mondzorg Tarieven

Mondzorg wordt vanuit de basisverzekering beperkt vergoed. Daarom hebben veel Nederlanders gekozen voor een aanvullende tandartsverzekering. Er zijn ook mensen die de kosten zelf betalen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €13,45
A15 Oppervlakte verdoving €6,99
A20 Behandeling onder algehele narcose **
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 26,89
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 26,89
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34,57
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
C11 Periodieke controle 20,44
C13 Probleemgericht consult 20,44
C22 Schriftelijke medische anamnese 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 96,81
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan 26,89
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 53,79
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s **
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s **
C76 Afgifte gezondheidsverklaring **
C80 Mondzorg aan huis 16,14
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 43,03
C85 Weekendbehandeling 20,44
C86 Avondbehandeling 20,44
C87 Nachtbehandeling 20,44
C90 Niet nagekomen afspraak **
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 20,44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 37,65
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 29,58
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 45,18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 96,81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 139,84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 182,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 225,90
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,14
E31 Snij-/ hoektand 107,57
E32 Premolaar 150,60
E33 Molaar 193,63
E34 * Aanbrengen retrograde vulling 21,51
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie 75,30
E37 Kijkoperatie 64,54
E40 Directe pulpa-overkapping 26,89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 10,76
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 21,51
E44 Verwijderen spalk 5,38
E45 Aanbrengen rubberdam 10,76
E51 Verwijderen van kroon of brug 32,27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 26,89
E53 Verwijderen van wortelstift 37,65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 26,89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 26,89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 37,65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 26,89
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 43,03
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 75,30
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 48,41
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) €40,34
E64 Afsluiting van open wortelpunt 43,03
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 43,03
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 53,79
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 26,89
E85 Elektronische lengtebepaling 13,45
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 72,61
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 53,79
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 43,03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,14
E97 * Uitwendig bleken per kaak 67,23
E98 Materialen voor thuisbleken **
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 134,46
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 86,06
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 59,16
G10 Niet-standaard beetregistratie 80,68
G11 Scharnierasbepaling 80,68
G12 Centrale relatiebepaling 75,30
G13 Protrale/laterale bepalingen 53,79
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 484,07
G15 Voor het behouden van beethoogte 26,89
G16 Therapeutische positiebepaling 26,89
G20 Beetregistratie intra-oraal 53,79
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding 53,79
G61 Instructie spieroefeningen 53,79
G62 * Occlusale spalk 145,22
G63 * Repositiespalk 215,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 26,89
G65 * Indirect planmatig inslijpen 295,82
G66 Biofeedbacktherapie 48,41
G67 Behandeling triggerpoint 59,16
G69 * Opbeetplaat 59,16
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 268,93
G72 Controlebezoek MRA 26,89
G73 * Reparatie MRA met afdruk 43,03
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
H11 Trekken tand of kies 40,34
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €30,12
H21 Kosten hechtmateriaal 5,72
H26 Hechten weke delen 59,16
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 64,54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 48,41
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 32,27
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 64,54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 86,06
H44 Primaire antrumsluiting 59,16
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 53,79
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 75,30
H60 Marsupialisatie 75,30
H65 Primaire sluiting 145,22
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 75,30
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 145,22
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 102,19
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 172,11
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 53,79
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
J01 Initieel onderzoek implantologie 59,72
J02 Verlengd onderzoek implantologie €91,87
J03 * Proefopstelling 124,02
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €41,34
J06 Vrijleggen foramen mentale €27,56
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond €18,37
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 220,49
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 137,80
J11 Prepareren donorplaats 124,02
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 133,21
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 64,31
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 78,09
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 78,09
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte 119,43
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad 55,12
J19 Toeslag esthetische zone 59,72
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak €209,92
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond €75,33
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 105,65
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 68,90
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 22,97
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 41,34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 151,58
J27 * Vervangen implantaat €209,92
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste 96,46
J31 Volgende bindweefseltransplantaat 45,93
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 103,24
J40 * Twee magneten/drukknoppen 142,40
J41 * Elke volgende magneet, drukknop 32,15
J42 * Staaf tussen twee implantaten 188,33
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 59,72
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 22,97
J50 * Boven- en onder klikgebit 473,13
J51 * Onder-klikgebit 307,76
J52 * Boven-klikgebit 307,76
J53 * Omvorming klikgebit €91,87
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 119,43
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 137,80
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 160,77
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 78,06
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €101,06
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 124,02
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €50,53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €82,86
J70 * Opvullen zonder staafdemontage 128,62
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 160,77
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 183,74
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 206,71
J74 * Reparatie zonder staafdemontage €50,53
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 96,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 119,43
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 142,40
J97 Overheadkosten implantaten 166,12
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 94,01
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten €12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten €12,06
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten €12,06
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 24,20
M10 Fluoridebehandeling, methode I 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode II 21,51
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16,14
M61 * Mondbeschermer 24,20
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 37,65
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €80,68
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 53,79
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €80,68
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 37,65
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 16,14
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 43,03
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €80,68
P14 Individuele afdruk met randopbouw 59,16
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 161,36
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 59,16
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 53,79
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €16,14
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak 161,36
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak 215,14
P27 Reoccluderen 53,79
P28 Naregistratie en remounten 53,79
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 43,03
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 349,61
P31 * Wortelkap met stift 134,46
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls €80,68
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 53,79
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen 220,52
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €301,20
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 26,89
P37 Frontopstelling in aparte zitting 32,27
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 59,16
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €80,68
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,45
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 26,89
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 26,89
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 32,27
P45 * Noodkunstgebit 107,57
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 37,65
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 80,68
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 53,79
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw €80,68
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 37,65
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 16,14
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 43,03
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 32,27
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 26,89
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage 150,60
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 43,03
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 43,03
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
R08 * Eenvlaks composiet inlay 64,54
R09 * Tweevlaks composiet inlay 123,71
R10 * Drievlaks composiet inlay 161,36
R11 * Eenvlaksinlay 96,81
R12 * Tweevlaksinlay 150,60
R13 * Drievlaksinlay 215,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 26,89
R24 * Kroon 236,66
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd 64,54
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 53,79
R31 Opbouw plastisch materiaal €53,79
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode 53,79
R33 * Gegoten opbouw, directe methode 107,57
R40 * Eerste brugtussendeel 161,36
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €80,68
R46 * Brugverankering, per anker 53,79
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 134,46
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk 26,89
R55 * Gipsslot met extra afdruk 26,89
R60 * Plakbrug zonder preparatie 107,57
R61 * Plakbrug met preparatie 161,36
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 37,65
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 21,51
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 59,16
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 59,16
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 32,27
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 21,51
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 21,51
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 53,79
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 26,89
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 26,89
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 64,54
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 107,57
R80 * Temporaire, eerste voorziening 26,89
R85 * Temporaire, volgende voorziening 10,76
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk **
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 155,98
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 29,04
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 96,81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 43,03
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 75,30
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 56,48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 108,65
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 81,75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 144,68
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 108,65
T57 * Toepassing lokaal medicament 58,09
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 142,53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 155,98
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 174,80
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 268,93
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) 322,71
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 53,79
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 144,68
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 139,84
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 67,23
T80 Tandvleestransplantaat 115,64
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 94,13
T82 Tandvleescorrectie, per element 51,10
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 134,46
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 322,71
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element 107,57
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 174,80
T87 Kroonverlenging per element 174,80
T88 Kroonverlenging per sextant 322,71
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 53,79
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 144,68
T91 Pocketregistratie 32,27
T92 Parodontiumregistratie 64,54
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 37,65
T94 Behandeling tandvleesabces 72,61
T95 * (Draad)Spalk 21,51
T96 Uitgebreide voedingsanalyse 53,79
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €13,84
U20 * Second opinion verricht door de Stichting TIP 176,40
U25 *
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
€12,25
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten €13,84
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 64,54
V30 Fissuurlak, eerste element €24,20
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 13,45
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5,38
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 10,76
V70 * Parapulpaire stift 10,76
V71 Eénvlaksvulling amalgaam 22,59
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 36,04
V73 Drievlaksvulling amalgaam 46,79
V74 Meervlaksvulling amalgaam 65,62
V80 * Wortelkanaalstift 18,83
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer 33,35
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 46,79
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 57,55
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 76,38
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,07
V91 Eénvlaksvulling composiet 43,03
V92 Tweevlaksvulling composiet 56,48
V93 Drievlaksvulling composiet 67,23
V94 Meervlaksvulling composiet 86,06
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
X10 Kleine röntgenfoto 15,06
X21 Kaakoverzichtsfoto 64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 64,54
X24 Schedelfoto 29,04
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 129,09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 53,79
CODE M/T* PRESTATIES TARIEF
Z10 * Abonnement categorie A per maand 6,99
Z20 * Abonnement categorie B per maand 10,76
Z30 * Abonnement categorie C per maand 14,52
Z40 * Abonnement categorie D per maand 17,75
Z50 * Abonnement categorie E per maand 21,51
Z60 * Abonnement categorie F per maand 5,92