Leefstijlinterventie

De GLI is een gecombineerde leefstijl interventie, gericht op het realiseren van gezondheidswinst
voor mensen vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. In deze interventie staat een
combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal.

Er zijn een aantal interventieprogramma’s die vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de
basisverzekering. De gli is een interventieprogramma van twee jaar. Het eerste jaar bestaat uit de
begeleidingsfase en het tweede jaar uit de onderhoudsfase. Er zijn verschillende zorgprofessionals
betrokken, namelijk:
▪ uw huisarts
▪ de leefstijlcoach
▪ de fysiotherapeut
▪ de diëtist

Het programma heeft een wijkgerichte aanpak met de focus op doorstroom naar lokaal
beweegaanbod.

Een verwijzing van uw huisarts is verplicht.

Deelname is kosteloos.